Zafer Plaza (Cumhuriyet Caddesi Girişi)

120780

Zafer Plaza AVM

Şehrin merkezinde AVM olarak inşa edilen ilk yapılardan biri olan Zafer Plazanın yapımına 1996 yılında başlanmış,yapı 1 Ekim 1999 tarihinde de hizmete açılmıştır.Yapının en önemli özelliği dükkanlarının çoğunun yer altındaki 6 katta çözümlenmesidir.

Apolyont Han

1862 yılında yapıldığı bilinmektedir. Sadece Bursa’dan değil, ülkenin her yerinden atlı arabaya ihtiyaç duyanlar bu hana gelirlerdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Hancı Halil tarafından otel olarak da işletilen han, miras yoluyla bu zamana kadar ulaşmıştır.2008 yılında yapılan restorasyon çalışmalarının ardından bu günkü görünümüne kavuşturulmuştur.

Pirinç Han

1490 – 1508 yılları arasında, II. Bayezid’in İstanbul’daki cami ve imaretine gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. İki katlı hanın alt katında otuz, üst katta kırk sekiz adet odası vardır.Cumhuriyet caddesi açılırken hanın kuzeydoğu köşesi kesilmiş ve burada bulunan altlı üstlü üçerden toplam altı oda yıktırılmıştır. 1855 tarihindeki depremde zarar görmüş, batı ve kuzey revakları ve dükkânları tamamen yıkılmıştır. 1980’li yıllardaki büyük onarımda üst kat tuvaletleri kaldırılmış, batı cephesine yeni bir kapı açılmıştır. Günümüzde alt kat dükkanları kafe olarak işletilmektedir.