Ulucamii

75376

Yıldırım  Bayezid  tarafından, Niğbolu Zaferi sonrasında 1396 yılında yapımına başlanılan ve 1399 yılında tamamlanan Ulu Cami, günümüzde şehrin merkezi durumundaki Atatürk Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Geniş ve ferah iç mekanı, 20 kubbesiyle 12 fil ayağı üzerinde yükselen Ulu Cami, dikdörtgen planlı olup çok kubbeli camilerin en büyük ve en anıtsal örneğidir. Caminin doğu, batı ve kuzey cephelerinde olmak üzere üç kapısı bulunmaktadır. İç cemaat kapasitesi 5000 kişidir. Yirmi kubbenin orta kısmındaki kubbesinin üstü camlı olup, altında on altı köşeli büyük mermer bir şadırvan bulunmaktadır. İki minaresinden batıda olanı Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Kündekari tekniği ile Antepli Hacı Mehmed bin Abdülaziz ed-Devvaki tarafından yapılmış olan minber, caminin en özgün ve en güzel eserlerinden biri olup, eşine az rastlanılır bir sanat eseridir. Minberin doğu yakasında güneş sistemi, batı yakasında ise galaksi sistemi yer alırken evrenin kül olarak tasvir edildiği ileri sürülür. Ayrıca gezegenlerin büyüklük oranları ve yörüngeleri gerçek oranlarla örtüşür. Mihrabı ise, 1572 yılında Mehmed Usta tarafından yaptırılmıştır.

Ulu Cami içinde 19.yy.’ın ikinci yarısında ve 20.yy.’ın başlarında duvarlara yazılmış olduğu tespit edilen 132 adet yazı, hat sanatının özgün örnekleri arasında gösterilmektedir.

Ulucami Çinili Çeşme

Ulucami’nin batı köşesinde bulunan ve halk arasında Çinili Çeşme olarak anılan yapı, 1905 yılında yaptırılmıştır. Çok güzel Kütahya çinileriyle yaptırılmış olan çeşme, 1960’lı yıllarda kaldırılmış ve çinileri Bursa Müzesi’ne teslim edilmiştir. Ancak 1994’te aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır.