Cumhuriyet Cadde (Tuzpazarı)

97298

1. Abdülhamit zamanında, Mahmut Reşid Paşa’nın valiliği sırasında yaptırılmış ve II. Abdülhamit’e ithafen Hamidiye Caddesi adını almıştır. Caddeye II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Meşrutiyet Caddesi, 1926 yılında da Cumhuriyet Caddesi ismi verilmiştir.

2004 yılında araç trafiğine kapatılarak, sadece yayaların kullandığı bir cadde haline getirilmiş, cadde üzerindeki yapıların dış cephe düzenlemeleri yapılmıştır. 2011 yılında ise cadde üzerinde ulaşımı sürdürmek amacıyla 2,4 km uzunluğunda ve 5 durağı bulunantramvay hattıinşa edilmiştir. Tramvayın enerji beslemesi için inşa edilen kataner direkleri, resim-fotoğraf sergileri için de uygun hale getirildiğinden; cadde bir yönüyle sanat galerisi işlevi görebilmektedir.