Setbaşı Meydanı

189905

Setbaşı Cami

Setbaşı köprüsünün yanında Yeşil’e giden caddenin başındadır. 1594 yılında Kazasker Kara Çelebizâde Hüsamettin tarafından yaptırılmıştır. Duvarları tuğla ve moloz taşıyla örülmüş, üst kısmı ahşap kullanılarak kırma çatı ile örtülmüştür. 1654 ve 1813 yıllarında büyük onarımlardan geçmiştir. 1855 depreminde büyük hasar gören cami, 1863 yılında yeniden onarılmıştır. 19. yüzyıl mimari özelliklerini taşıyan yapı, diğer Bursa camilerinden farklı olarak uzun pencereler ile aydınlatılmaktadır. Caminin önünde iki tarihi çınar ağacı ile bir şadırvan bulunur.

Mahfel

Mahfel’in ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir.Bununla birlikte, 1855’teki büyük Bursa depreminden sonra1870’lerde Vorpahnam Gazinosu adıyla hizmet vermeye başladığına dair bilgiler mevcuttur. Vorpahnam Gazinosu ise daha sonra Cumhuriyet Aile Çay Bahçesi adını almıştır.1913’te ise Türk Ocağı burada kurulmuştur. İşgal yıllarında ise Yunanlılar tarafından kapatılan ve iki buçuk yıl kapalı kalan Bursa Türk Ocağı, Ekim 1922’de burada yeniden faaliyete geçmiştir.Günümüze kadar ulaşmış olan Mahfel bugün özel bir işletme olarak hizmet vermektedir.

Şehir Kütüphanesi

Dönemin Bursa Belediye Başkanı Reşat Oyal tarafından 1958 senesinde yaptırılan bina başta alt katı pasaj, üst katı nikah dairesi olarak kullanılmıştır ve11 Eylül 1998 yılında kütüphane kimliğine kavuşturulmuştur. Bina o tarihten bu yana Şehir Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir.