Kentsel dönüşümde önce vatandaş bilinçlenmeli

179