ENDONEZYA, BURSA´YLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR

143