Emirsultan

23675

Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen yerlerdendir. 15. yüzyılın ilk çeyreğinde Bursa’da yaşayan 1429’ta vefat eden Emir Sultan, Buhara’da doğmuştur. Hz. Muhammed’in soyundan geldiği için “Emir”, gönülleri fethettiği için “Sultan” denmiş ve “Emir Sultan” adıyla dillere destan olmuştur. Esas adı Muhammed’dir. Bursa’da çok büyük bir hürmet görmüştür. Osmanlı Padişahlarından Yıldırım Beyazid’in kızı Hundi Hatun ile evlenmiştir.

Emir Sultan’ın eşi Hundi Fatma Sultan tarafından yaptırılan Emir Sultan Camisi’nin avlusunda bulunan türbe zamanla harap olmuş, Sultan II. Abdülhamid’in şehzadeliği sırasında 1868’de yenilenmiştir. Türbenin sekiz köşeli bir planı olup üzerini yüksek bir kasnağın taşıdığı kubbe örtmektedir. Camiye bakan pencerelerden biri üzerinde h.1285 (1868) tarihli onarım kitabesi dikkati çekmektedir. İçeride, ortada Sultan Yıldırım Beyazid’in damadı Halveti şeyhi Emir Sultan’ın parmaklıklarla çevrili sandukası, yanında ise oğlu Emir Ali Çelebi ile Hundi Sultan’ın ve iki kızının sandukaları bulunmaktadır