Dursun Gürlek – Tarihimizde Ayaklı Kütüphaneler – Bursa Edebiyat ve Yazı Akademisi

1232