I.Murat Külliyesi

21357

Hüdavendigar Külliyesi olarak da bilinen Sultan I. Murad Külliyesi 1363-1366 yıllarında Osmanlı İmparatorluğunun ilk şehit padişahı I. Murad Hüdavendigar tarafından yaptırılmıştır. Bursa ovasına bakan tepenin üzerinde, kentin batı tarafında Çekirge semtinde, I. Murad ve Hamam Caddeleri arasında bulunmaktadır. Külliyenin bulunduğu mahalle Bursa’nın en eski mahallelerindendir. Külliye cami, medrese, imaret, çeşme, hamam ve türbeden oluşmaktadır. Abdesthanenin önünde iki adet anıtsal özelliklere sahip çınar ağacı vardır.

1. Murat Hüdavendigar Caminin alt katı cami, üst katı ise medrese olarak düzenlenmiştir. Üst katta bulunan medrese öğrencileri için yapılmış odalar, iç mekândan bakıldığında görünmemektedir. Camide uygulanan iki katlı revak uygulaması başka hiçbir camide yoktur. Alt katı, son cemaat yerinin giriş kapısının açıldığı bir dış sofa, tek kubbeli merkeze dört kapı ile bağlanan ve üzeri tonoz ile örtülmüş dört eyvandan meydana gelen ana ibadet mekânı ile üzerleri tonozla örtülmüş altı odadan oluşmaktadır. Ana mekânın üzeri on altı kasnak üzerine oturtulan kubbe ile örtülmüştür.